Completed Projects

  • योगीराज पार्क फेज़-3

    नियोजित चाकण सोलापूर रिंगरोड पासुन फक्त 1 किमी अंतरावर, पुणे नगर महामर्गापासुन 5 किमी अंतरावर, अशिया खंडातील नं.-1 पंचतारांकित रांजणगाव MIDC पासून 6 किमी अंतरावर, नियोजित रहिवासी झोन मध्ये सुंदर व निसर्गरम्य निमगाव म्हाळुंगी याठिकाणी

    title_of_image

  • योगीराज पार्क फेज़-4

    नियोजित चाकण सोलापूर रिंगरोड लगत, अशिया खंडातील नं.-1 पंचतारांकित रांजणगाव . पासून जवळच्या अंतरावर, नियोजित रहिवासी झोन मध्ये सर्व सोयीयुक्त 1 ते 11 गुंठ्यांचे बंगलो प्लॉट ते ही 0% व्याज व सुलभ हप्त्याने

    title_of_image