Ongoing Projects

  • वृंदावन पार्क

    १ ते १० गुंठ्यांचे भव्य बंगलो प्लॉट्स. शिक्रापूर रांजणगाव परिसरामध्ये व प्रस्तावित मुंबई सोलापूर रिंग रोड लागत. तेही O % व्याज दराने व सुलभ मासिक हप्त्याने

    title_of_image
  • संकल्प सिटी

    ११ गुंठ्यांचे भव्य बंगलो प्लॉट्स विक्रीस उपलब्ध. तळेगांव ढमढेरे परिसरामध्ये तेही O % व्याज दराने व सुलभ मासिक हप्त्याने

    title_of_image