Yogiraj Park Phase-4


नियोजित चाकण सोलापूर रिंगरोड लगत, अशिया खंडातील नं.-1 पंचतारांकित रांजणगाव MIDC पासून जवळच्या अंतरावर, नियोजित रहिवासी झोन मध्ये सर्व सोयीयुक्त 1 ते 11 गुंत्यांचे बंगलो प्लॉट ते ही 0% व्याज व सुलभ हप्त्याने

सोयी व सुविधा

  • प्लॉट अंतर्गत 18 फुटी पक्के रस्ते
  • दवाखाना, कॉलेज, पेट्रोल पंप
  • चाकण सोलापूर रिंगरोड
  • मुबलक पाणी, वाहतूकीची सोय
  • प्लॉटला लागून लोकवस्ती
  • वास्‍तुशास्त्राप्रमाणे प्लॉट
title_of_image